ciekawostki

Opatrovňa – budova bývalej pošty
Budova vznikla okolo polovice 19. storočia na okraji parku, hneď nad potokom Kozówka a v blízkosti cesty nazývanej „cisárka”. Bola to zastávka tzv. dostavníkovej pošty, ktorá fungovala do roku 1888, teda do vzniku železničnej trate prechádzajúcej dedinou Kozy. Toto miesto slúžilo na oddych alebo vymenenie koní, naloženie alebo vyloženie tovaru a korešpondencie a často aj na nastupovanie alebo vystupovanie cestujúcich. Po zrušení pošty v roku 1892 bola na podnet barónky Wilhelminy Czecz de Lindenwald v tejto budove zriadená detská opatrovňa. Viedli ju sestry z Kongregácie zmŕtvychvstania Pána z mesta Kęty, ktoré sem barónka pozvala. V opatrovni sa tiež konali kurzy základov strihania, šitia, vyšívania. Mníšky pripravovali a prezentovali divadelné hry, organizovali zábavy. Opatrovňa bola svojho druhu prvým kultúrnym domom v Kozách. Sídlila v nej Sodalicja Mariańska Panien (Mariánska družina dievčat) a organizovali sa tanečné zábavy spojené s verejnými zbierkami na dôležité ciele. Sestry z Kongregácie zmŕtvychvstania Pána, ktoré bývali v opatrovni, sa starali o deti a počas I. svetovej vojny ich dokrmovali na náklady majiteľov veľkostatku. Poskytovali aj základnú zdravotnú pomoc a ošetrovali chorých. Mníšky organizovali stretnutia a poradenstvo pre matky. Sestry z Kongregácie zmŕtvychvstania Pána viedli opatrovňu do roku 1922. Potom boli v tejto budove zriadené byty pre pracujúcich v panskom dvore. V súčasnosti sa v nej nachádzajú komunálne byty.
Element Grafiki
Element Grafiki