ciekawostki

Ochronka
Budynek powstał ok. poł. XIX w. na skraju parku tuż nad potokiem Kozówką i blisko drogi „cesarki”. Obiekt pełnił funkcję punktu postoju tzw. poczty kariolkowej (dyliżansowej), która działała przed poprowadzeniem przez Kozy linii kolejowej w 1888 r. Było to miejsce odpoczynku lub wymiany koni, załadunku bądź wyładunku towarów i korespondencji a także niejednokrotnie pasażerów. Po likwidacji poczty, z inicjatywy Baronowej Wilhelminy Czecz de Lindenwald w 1892 r. w budynku założono ochronkę dla dzieci, do której prowadzenia Baronowa zaprosiła Siostry Zmartwychwstanki z Kęt. W ochronce prowadzone były kursy kroju, szycia, haftu. Przygotowywane i wstawiane były przedstawienia oraz organizowane zabawy. W okresie I wojny światowej siostry prowadziły dożywianie dzieci. Ochronka stała się na swój sposób pierwszym domem kultury w Kozach. Swoją siedzibę miała tam Sodalicja Mariańska Panien. W ochronce organizowano potańcówki, zbierając dochody na szczytne cele. Siostry Zmartwychwstanki mieszkające w ochronce opiekowały się dziećmi i dożywiały je na koszt dworu w czasie I wojny światowej. Udzielały także pierwszej pomocy lekarskiej oraz opiekowały się chorymi. Organizowały spotkani i porady dla matek. Ochronka prowadzony była przez Siostry Zmartwychwstanki do 1922 r. W późniejszym czasie budynek przeznaczono na mieszkania dla pracowników dworskich. Obecnie mieszczą się w nim mieszkania komunalne.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.