Element Grafiki
Element Grafiki - logo na stronie głównej

Szlak
Koziańskich
Ciekawostek

o projekcie

Odkryj Gminę Kozy podążając Szlakiem Koziańskich Ciekawostek.
Zobacz zabytkowe budynki, historyczne lokalizacje, wróć do nieistniejących już miejsc i poznaj historię ludzi, którzy je tworzyli.
W poszukiwaniu ciekawostek wędruj szlakami Beskidu Małego, doświadczaj bogactwa natury i napawaj się wspaniałymi widokami.

Informacje dodatkowe

Logotyp - Euroregion Beskidy Herb - Gmina Kozy
Tytuł projektu:
Szlak Koziańskich Ciekawostek
Partnerzy projektu:
Gmina Kozy www.kozy.pl
Gmina Mošovce www.mosovce.sk
Opis projektu:
Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” jest realizowany przy współpracy z Gminą Mosovce na Słowacji. Projekt zrodził się z chęci zaprezentowania mieszkańcom Kóz i turystom odwiedzającym miejscowość walorów historycznych, stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza PL-SK. Na terenie Kóz, w okolicy 53 zabytkowych obiektów, powstanie 39 tabliczek z krótką informacją historyczną. Na bazie tych punktów, zostanie wydany folder i przewodnik, stanowiący kompendium wiedzy na temat miejscowości, zabytkowych obiektów i miejsc wartych zobaczenia. Atrakcje turystyczne zostaną umieszczone na mapie, co pomoże w sprawnym dotarciu do celu. Uzupełnieniem całości projektu będzie strona internetowa, wzbogacona w liczne fotografie i rozwinięcie „ciekawostek” z tablic terenowych. Wszystkie materiały zostaną przygotowane w trzech językach (polskim, angielskim i słowackim) aby każdy turysta, nawet zagraniczny, mógł bez problemu odwiedzić interesujące go miejsca. W ramach projektu przewidziane są działania miękkie, będące cyklem spacerów z przewodnikiem, po nowo wyznaczonym szlaku. Spacery dedykowane są dla dzieci z koziańskich szkół i mają na celu poznanie dziedzictwa kultury i przyrody pogranicza PL-SK. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” pozwoli uchronić od zapomnienia historię cennych obiektów i miejsc oraz pogłębiać wiedzę historyczną przyszłym pokoleniom.
Cele projektu:
- podniesienie atrakcyjności pogranicza PL-SK poprzez rozpowszechnienie wiedzy na temat koziańskich obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zarówno przez mieszkańców Kóz, jak i turystów odwiedzających tę miejscowość - zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - utworzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego - podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców i turystów z zakresu cennego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obecnego pokolenia, przyszłych pokoleń mieszkańców Kóz, turystów, mieszkańców Gminy Mosovce i wszystkich zainteresowanych osób z pogranicza PL-SK
Okres realizacji:
listopad 2020 - kwiecień 2021
Wartość projektu:
Całkowity koszt mikroprojektu pn. Szlak Koziańskich Ciekawostek to 26 688,54 euro
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 22 685,25 euro co stanowi 85% wartości projektu.
Element Grafiki - Marker
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.