gmina partnerska

1
Mosovce
Miejscowość Mošovce jest jedną z najstarszych i najbardziej znanych w regionie Turca. To prężny ośrodek oświaty, rzemiosła, a także popularna miejscowość turystyczno-rekreacyjna, wykorzystująca i rozwijająca lokalne bogactwo przyrodnicze, a także stwarzająca wszechstronne warunki i możliwości życia kulturalno-społecznego mieszkańcom oraz turystów.

Mošovce położone są w południowo-wschodniej części Kotliny Turčianskej. Już w przeszłości odgrywały znaczącą rolę nie tylko w regionie i kraju, ale również w Europie. To miejscowość o bogatych tradycjach, historii, kulturze, zasłużona dla rozwoju szkolnictwa, literatury i rzemiosła.

Urodziło się w niej wiele wybitnych postaci: Juraj Tesák-Mošovský, Michal Inštitoris-Mošovský, Štefan Krčméry, Frico Kafenda, Anna Lacková-Zora oraz inni. Najbardziej znaną, pochodzącą stąd osobą jest wielki poeta Słowian, literat europejskiego formatu, filozof i ksiądz ewangelicki[JG1]  Ján Kollár.

W przeszłości Mošovce były znaczącym ośrodkiem rzemieślniczy Turca. W Muzeum Rzemiosł Mošovskich (Múzeum mošovských remesiel) jest ekspozycja, dzięki której można poznać tradycje rzemieślnicze. Zwiedzający mogą obejrzeć oprócz niej także Dom rodzinny Jána Kollára, czyli jednokondygnacyjny budynek zrębowy, który powstał jako replika prawdziwego domu rodzinnego poety, a także małe muzeum, izbę pamięci kompozytora[JG2]  Frica Kafendy. Ciekawymi zabytkami architektury są oba tutejsze kościoły, kościół ewangelicki oraz katolicki kościół pw. Trójcy Świętej, a także pałac – późnobarokowy, dwukondygnacyjny trójtraktowy budynek. Do pałacu przynależy park w stylu angielskim, który został uznany za zabytek kultury narodowej. W parku jest klasycystyczny pawilon ogrodowy.

Mošovce leżą w popularnym rejonie turystyczno-rekreacyjnym. Są przepiękne usytuowane u podnóża Veľkej Fatry, a ich najbliższej okolicy dodaje uroku park oraz kompleks alei i zieleni. Niedaleko stąd znajdują się dolina Gaderská i Blatnická oraz inne piękne doliny krasowe, a więc miejscowość ta w naturalny sposób jest wprost wymarzonym dla turystów pieszych i rowerowych, a także tych, którzy przyjeżdżają w celach rekreacyjnych. Wszak Veľká Fatra ze swoimi znanymi atrakcjami turystycznymi jest jednym z najpopularniejszych słowackich pasm górskich.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.