kontakt

1
Urząd Gminy Kozy
Urząd Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
 43-340 Kozy
tel: 33 829 86 50
mail: ug@kozy.pl
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.