ciekawostki

Budova hasičskej zbrojnice
V roku 1961 bol zriadený Výbor pre výstavbu hasičskej zbrojnice v Kozách. Následne pri príležitosti 75. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru bol v roku 1965 slávnostne položený základný kameň a už v júli 1966 bola priestranná nová zbrojnica sprevádzkovaná. Vznikla ako pomník Tisícročia vzniku poľského štátu a krstu Poľska. Tento objekt mal tri veľké garáže a pozorovateľskú vežu so sirénou. Na jeho poschodí sa nachádzala veľká sála so zázemím a byt pre správcu-údržbára budovy. V areáli zbrojnice bolo cvičné ihrisko a dodatočná garáž. Pôvodné hasičské budovy: prvú zbrojnicu a stanicu druhej čaty v časti Kozy-Gaje kúpilo Obecné družstvo „Samopomoc Chłopska” (Sedliacka svojpomoc). Dobrovoľný hasičský zbor v Kozách vznikol v roku 1890 a je najdlhšie nepretržite pôsobiacou miestnou občianskou organizáciou. Zbrojnica bola postavená svojpomocným spôsobom. Jej výstavba stála 2 249 000 zlotých, z čoho hodnota práce príslušníkov Dobrovoľného hasičského zboru a obyvateľov obce činila 1 149 000 zł, teda 51 % stavebných nákladov.
Element Grafiki
Element Grafiki