ciekawostki

Remiza OSP
W 1961 r. zawiązano Społeczny Komitet Budowy Strażnicy Pożarnej w Kozach. Z okazji 75. lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w 1965 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, natomiast już w lipcu 1966 r. oddano do użytku okazałą nową remizą jako pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego i Chrztu Polski. Obiekt posiadał trzy obszerne garaże, wieżę obserwacyjną z syreną. Wewnątrz na piętrze znajdowała się duża sala wraz zapleczem oraz mieszkanie dla gospodarza. W najbliższej okolicy zlokalizowano boisko do ćwiczeń oraz dodatkowy garaż. Dotychczasowe budynki: pierwsza remiza oraz budynek drugiego plutonu w Kozach-Gajach zostały sprzedane Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach powstała w 1890 r. jest najdłużej istniejącą i działającą bez przerwy organizacją społeczną w Kozach. Remizę budowano systemem gospodarczym i kosztowała 2.249.000 złotych. Z czego na wartość pracy druhów straży i społeczeństwa gromady przypada kwota 1.149.000 zł, co stanowiło 51% kosztów budowy.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.