Element Grafiki
Element Grafiki - logo na stronie głównej

Szlak
Koziańskich
Ciekawostek

o projekcie

Objavte gminu Kozy kráčajúc po Ceste zaujímavostí v obci Kozy.
Pozrite si historické budovy a lokality, cestujte v čase k miestam, ktoré už neexistujú a spoznajte históriu ľudí, ktorí ich tvorili.
Hľadajúc zaujímavostí putujte po chodníkoch Malých Beskýd, odhaľujte bohatstvo prírody a kochajte sa úžasnými výhľadmi.

Názov projektu:
Cesta Zaujimavosti v Obci Kozy

Partneri projektu:
Obec Kozy www.kozy.pl
Obec Mošovce www.mosovce.sk

Popis projektu:
Mikroprojekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu. „Cesta Zaujimavosti v Obci Kozy“ je realizovaná v spolupráci s Obcou Mosovce na Slovensku. Projekt sa zrodil z túžby predstaviť obyvateľom Kozy a turistom navštevujúcim mesto jeho historické hodnoty, ktoré sú dôležitým prvkom kultúrneho dedičstva PL-SK prihraničného územia. V areáli Kóz, v blízkosti 53 historických budov, vznikne 39 tabúľ s krátkymi historickými informáciami. Na základe týchto bodov bude vydaná zložka a sprievodca, ktoré tvoria kompendium vedomostí o mestách, historických budovách a miestach, ktoré sa oplatí vidieť. Turistické atrakcie budú umiestnené na mape, čo vám pomôže efektívne sa dostať do cieľa. Celý projekt bude doplnený webovou stránkou, obohatenou o početné fotografie a rozšírenie „kuriozít“ z poľných tabúľ. Všetky materiály budú pripravené v troch jazykoch (poľsky, anglicky a slovensky), aby každý, aj zahraničný turista mohol bez problémov navštíviť zaujímavé miesta. Súčasťou projektu sú mäkké aktivity, ktoré predstavujú sériu prechádzok so sprievodcom po novovyznačenom chodníku. Vychádzky sú venované deťom zo škôl z Kozia a sú zamerané na spoznávanie kultúrneho a prírodného dedičstva PL-SK pohraničia. „Cesta Zaujimavosti v Obci Kozy“ prispeje k ochrane histórie cenných predmetov a miest pred zabudnutím a k prehĺbeniu historických vedomostí pre ďalšie generácie.

Ciele projektu:
  • zvýšenie atraktivity prihraničného územia PL-SK šírením poznatkov o objektoch kultúrneho a prírodného dedičstva Koźyan obyvateľmi obce Kóz a turistami navštevujúcimi toto mesto
  • zvýšenie úrovne trvalo udržateľného využívania kultúrneho a prírodného dedičstva
  • vytvorenie nového cezhraničný turistický produkt
  • zvyšovanie úrovne vedomostí obyvateľov a turistov v oblasti hodnotného kultúrneho a prírodného dedičstva súčasnej generácie, budúcich generácií obyvateľov obce Kóz, turistov, obyvateľov Gminy Mosovce a všetkých záujemcov z hl. PL-SK pohraničie

Doba realizácie:
november 2020 – apríl 2021

Hodnota projektu:
Celkové náklady na mikroprojekt oprávnený Cesta kuriozít Kozia je 26 688,54 eur

Dotácia z Európskej únie:
Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 22 685,25 EUR, čo je 85 % z hodnoty projektu.

Informacje dodatkowe

Logotyp - Euroregion Beskidy Herb - Gmina KozyElement Grafiki - Marker
Element Grafiki