ciekawostki

Ovčinec
Panská stodola pod svätým Floriánom (nazývaná aj ovčinec alebo baraniarnia) je súčasťou panského dvora pri kaštieli Czeczovcov v Kozách. Budova vznikla pravdepodobne v 2. polovici 17. storočia, keď bol zemepánom dediny Kozy Dolne šľachtic Władysław Rey (pravnuk básnika Mikołaja Reja). Nie je známy presný dátum vzniku tejto budovy, ale údajne do 2. svetovej vojny potvrdzoval obdobie jej vzniku nápis rok 167?, ktorý bol vyrytý na jednom z kameňov nadpražia pivnice. Dnes je to najstaršia budova v Kozách a jedna z najstarších murovaných budov v okrese Bielsko-Biała-okolie. Je zapísaná do zoznamu pamiatok. Bežný názov „ovčinec” pochádza z obdobia 1. polovice 19. storočia, keď šľachtická rodina Jordanovcov chovala vo dvore ovce.

Stodola je prízemná budova postavená na štvorcom pôdoryse so skosenými nárožiami a vnútorným nádvorím. Jej steny sú vymurované z kameňov a tehál. Celá budova je prekrytá šikmou členitou šindľovou strechou. Pôvodne bolo v stodole šesť prejazdových brán. V jej juhozápadnom nároží sa nachádzala pivnica s ľadovňou. Najcharakteristickejším architektonickým detailom budovy je murovaná neskorobaroková brána ukončená oblúkovým štítom. Nad bránou je výklenok, v ktorom sa do 70. rokov 20. storočia nachádzala drevená socha sv. Floriána zo 17. storočia (v súčasnosti exponát v Historickej izbe Adolfa Zubera v Kozách).

Od polovice 20. storočia využívalo tento objekt Obecné družstvo ako sklad umelých hnojív. Dnes je stodola v súkromných rukách.
Element Grafiki
Element Grafiki