ciekawostki

Owczarnia
Stodoła dworska pod św. Florianem (zwana również owczarnią bądź baraniarnią) stanowi część kompleksu dworskich budynków folwarcznych przy Pałacu Czeczów w Kozach. Budynek powstał prawdopodobnie w II poł. XVII wieku, w czasach gdy dziedzicem Kóz Dolnych był Władysław Rey herbu Oksza (prawnuk poety Mikołaja Reja). Nie jest znana dokładna data powstania tego budynku, jednakże o okresie jego budowy świadczyć miała do II wojny światowej wyryta inskrypcja z rokiem 167? na jednym z kamieni w konstrukcji nadproża piwnicy. Obecnie jest to najstarszy budynek w Kozach oraz jeden z najstarszych gospodarczych budynków murowanych na Podbeskidziu. Jest wpisana do Rejestru Zabytków. Powszechnie funkcjonująca nazwa „owczarnia” pochodzi z okresu I poł. XIX wieku, kiedy to w dworskim folwarku za czasów rodu Jordanów herbu Trąby prowadzono hodowlę owiec.
Budynek stodoły jest parterowy, powstały na planie czworoboku, ze ściętymi narożnikami oraz dziedzińcem wewnątrz. Ściany obiektu są murowane z kamienia i cegły. Całość bryły nakryta dachem wielospadowym krytym gontem. Pierwotnie do stodoły prowadziło sześć bram przejazdowych. W południowo-zachodnim narożniku stodoły zlokalizowana była piwnica z lodownią. Najbardziej charakterystycznym elementem architektonicznym budynku jest murowana późnobarokowa brama, zwieńczona łukowatym szczytem. Nad bramą znajduje się wnęka, w której do lat 70. XX wieku znajdowała się drewniana rzeźba św. Floriana z XVII wieku (obecnie eksponat Izby Historycznej im. Adolfa Zubera w Kozach).
Od poł. XX wieku obiekt użytkowany był przez Gminną Spółdzielnię jako magazyn nawozów sztucznych. Obecnie jest własnością prywatną.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.