ciekawostki

Dom rodiny Borthovcov
Budova vznikla v 2. polovici 18. storočia, keď Kozy patrili rodine Jordanovcov. V tomto období vzniklo v Kozách najviac murovaných obytných budov pre služobníctvo a poddanských remeselníkov. Jej tvar je typický pre veľké sedliacke domy nachádzajúce sa v pohraničí Tešínského Sliezska a Malopoľska. Budova má hrubé steny, chodbu, pivnice a tzv. polvalbovú strechu, t. j. so zošikmenými štítmi. Jej najcharakteristickejším prvkom je vchod s tzv. wysiodkami, teda miestom na sedenie. Pôvodne v nej bývali poddanskí remeselníci: obuvník, mäsiar, tesár, krajčír a krčmár. V polovici 19. storočia bol dom predaný na dražbe spolu s celým majetkom Jordanovcov. Nový majiteľ predal budovu rodine Skutkovcov z Tešínskeho Sliezska, ktorá v ňom zriadila syráreň. Následne tento závod prevzala rodina Barthelmusovcov. Koncom 19. storočia dom kúpila rodina Borthovcov (tiež pôvodom z Tešínskeho Sliezska). Nad vstupnou bránou bol nápis v nemčine, ktorý oznamoval, že sa tu nachádza „syrárstvo”. Karol Borth zriadil v tejto budove pekáreň, ktorá fungovala do 2. svetovej vojny. Karol Borth bol aj starostom a náčelníkom Dobrovoľného hasičského zboru. Po Karolovi prevádzkoval pekáreň jeho syn Rudolf (zachoval sa štít pekárne Rudolfa Bortha, ktorý sa dnes nachádza v zbierkach Historickej izby). Z rodiny Borthovcov pochádzal Dr. Władysław Borth, ktorý sa po 1. svetovej vojne aktívne podieľal na príprave plebiscitu s otázkou, komu má patriť Sliezsko, či Poliakom alebo Nemcom a zúčastnil sa sliezskych povstaní.
Element Grafiki
Element Grafiki