ciekawostki

Dom rodziny Borthów
Budynek ten powstał w II poł. XVIII w. kiedy właścicielami Kóz była rodzina Jordanów. W tym okresie powstało w Kozach najwięcej obiektów murowanych, domów dla służby i rzemieślników dworskich. Ma on kształt typowy dla okazałych murowanych domów chłopskich, spotykanych na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Małopolski. Posiada grube mury, sień oraz piwnice ze sklepieniami, dach ze ściętymi narożnikami szczytów (tzw. naczółkowy) oraz najbardziej charakterystyczny element – wejście z tzw. wysiodkami, czyli miejscami do siedzenia. Początkowo mieszkali w nim dworscy rzemieślnicy: szewc, rzeźnik, cieśla, krawiec czy szynkarz. W poł. XIX w. dom został sprzedany na licytacji wraz z całym majątkiem Jordanów. Nowy właściciel odsprzedał budynek rodzinie Skutków ze Śląska Cieszyńskiego, która założyła w nim wytwórnię serów, przejętą następnie przez rodzinę Barthelmusów. Po Skutkach Końcem XIX w. dom zakupiła rodzina Borthów (również ze Śląska Cieszyńskiego). Nad bramą wejściową znajdował się napis w języku niemieckim informujący mieszczącej się tu „serkarni”. Karol Borth uruchomił tu piekarnię, która działała do II wojny światowej. Karol Borth był również wójtem oraz naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Po Karolu piekarnię prowadził jego syn Rudolf (zachowany szyld piekarni Rudolfa Bortha znajduje się w zbiorach Izby Historycznej). Z rodziny Borthów wywodził się dr Władysław Borth działacz plebiscytowy oraz uczestnik powstań śląskich.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.