ciekawostki

Miejsce dawnych zabudowań rodziny Gronnerów
Do II wojny światowej na skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Bielskiej, Kościelnej i Krakowskiej (środek obecnego ronda) znajdował się dom noszący dawny numer 176. Od końca XIX w. w budynku tym był sklep kolonialny prowadzony przez żydowską rodzinę Gronnerów. Sklep prowadził Pinkus Gronner a później jego syn Wiktor. Wylot obecnej ulicy Kościelnej był wąski iż znajdował się pomiędzy domami Borthów i Gronnerów. Oprócz sklepu Wiktor Gronner prowadził także kuźnię, która zlokalizowana była po drugiej stronie drogi pod nr 354. Po wybuchu wojny rodzina Gronnerów trafiła do obozu Auchwitz a ich dom został zburzony.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.