ciekawostki

Kościół pw. Najświętszej Rodziny
Ze względu na znaczne oddalenie Małych Kóz od kościoła parafialnego, mieszkańcy czynili starania o możliwość utworzenia ośrodka duszpasterskiego w ich dzielnicy. Pierwsze nabożeństwa odbywały się przy kapliczce na ul. Spacerowej od 1978 r. a w latach 80. w tymczasowej kaplicy-baraku wzniesionej na działce przeznaczonej pod budowę kościoła. Budowę rozpoczęto w 1990 r. a parafię erygowano w 1995 r. Poświęcenia kościoła pw. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach dokonał ks. bp Tadeusz Rakoczy w 2000 r. Parafia obejmuje swym zasięgiem część wsi Kozy oraz tereny dzielnic Wróblowice i Lipnik w Bielsku-Białej.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.