ciekawostki

Kaplica cmentarna
Kaplica cmentarna wybudowana została w 1890 r. jako grobowiec rodziny Czeczów. Jej projektantem i budowniczym był słynny bielski architekt Karol Korn. We wnętrzu znajduje się drewniany ołtarz wykonany przez miejscowego stolarza i snycerza Tomasza Szlagóra, któremu naukę zawodu ufundował Herman Czecz. Za ołtarzem znajdują się schody prowadzące do podziemnej krypty, gdzie spoczywają członkowie rodziny dawnych właścicieli koziańskiego dworu. Nad wejściem do kaplicy znajduje się rzeźba „Panny u grobu” oraz płaskorzeźba przedstawiająca herb rodziny Czecz de Lindenwald.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.