ciekawostki

Stara remiza OSP w Gajach
Ze względu na znaczne oddalenie od centrum wsi przysiółka Kozy-Gaje, przed II wojną światową postanowiono utworzyć drugi pluton Ochotniczej Straży Pożarnej z własnym budynkiem w tamtej części Kóz. W 1936 r. oddano do użytku strażnicę dla drugiego plutonu. Zlokalizowano tam ręczną pompę strażacką na czterokołowym podwoziu. Stopniowe unowocześnianie sprzętu OSP, sprawiło, że funkcjonowanie drugiego plutonu okazało się zbędne. W I poł. lat 60. budynek sprzedano Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Po przebudowie obiektu w 1965 r. spółdzielnia uruchomiła w nim sklep spożywczy, który działa do dziś.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.