ciekawostki

Stacja kolejowa w Kozach
Linia kolejowa nr 117 biegnąca przez Kozy na odcinku Bielsko-Kalwaria Zebrzydowska została wybudowana w 1888 r. i otwarta 1.06. tegoż roku. Była to jedna z linii Cesarsko-Królewskiej Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Początkowe plany budowy linii od Kęt na zachód były inne. Kolej miała omijać Kozy i prowadzić przez Wilamowice do Dziedzic. Według miejscowej tradycji osobiste zabiegi właścicieli majątku dworskiego w mjr Stanisława Kluckiego i Hermana Czecza de Lindenwald doprowadziły do zmiany planu i – mimo trudnego terenu – linię kolejową poprowadzono do Bielska przez Kozy. Przy budowie kamiennych mostów i przepustów wykorzystano pracę jeńców włoskich. Budynek stacji w Kozach jest typowym najmniejszym w formie budynkiem stacyjnym spotykanym na liniach kolei austro-węgierskich. W latach 20. XX w. stacja zyskała dobudówkę, w której zlokalizowano poczekalnię. W 1990 r. linię kolejową nr 117 zelektryfikowano. Pierwszym zawiadowcą stacji w Kozach był Karol Schnapka pochodzący z Opawy, drugim w 1894 r. Franciszek Knorre, trzecim w 1896 r. Franciszek Merka, dalej w 1907 r. Stanisław Krzemień a w 1914 r. Andrzej Jakobsche. 5 maja 1917 r. na stację w Kozach wjechał pociąg, którym do Krakowa udawała się cesarska para Karol Habsburg Cesarz Austrii wraz z małżonką Zytą de Burbon-Parmeńską. Na peronie parę przywitał Baron Marian Czecz de Lindenwald w polskim stroju szlacheckim.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.