ciekawostki

dsfg
Młyn - ulica Młyńska
Pierwszy młyn z napędem spalinowym z Kozach powstał w 1928 r. Twórcą młyna był Wojciech Sztukator narodowości niemieckiej. Dotychczasowa produkcja mąki w Kozach opierała się o siłę spiętrzonej wody potoków górskich. Ta naturalna technologia dawała także napęd urządzeniom tartacznym. Młyn Sztukatora posiadał napęd z silnikiem Diesla. W młynie działała łuszczarka, walec systemu Seka, kamień do śrutowania oraz odsiewacz płaski. Młyn mógł wyprodukować 5 ton mąki na dobę. Wojciech Sztukator prowadził młyn w latach 1928-1938. W 1938 r. młyn odkupił Stanisław Honkisz, lecz nie będąc w stanie go spłacić poprzedni właściciel przejął go w 1939 r. W czasie okupacji hitlerowskiej młyn był w dalszym ciągu prowadzony przez Sztukatora. Jako obywatel niemiecki opuścił on Kozy tuż przed końcem II wojny światowej. Po wojnie młyn prowadził Stanisław Sztafa. Później należał do Zarządu Młynów Gospodarczych i służył gospodarzom z odległych miejscowości, aby w końcu trafić w ręce Gromadzkiej Rady Narodowej w Kozach. Po II wojnie światowej młyn otrzymał napęd elektryczny. Budynek młyna ma charakterystyczną ceglaną elewację typową dla architektury przemysłowej I poł. XX w. Jego lokalizacji dała nazwę ulicy Młyńskiej.
hh
234
hh
234
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.