ciekawostki

Pałac Czeczów
Pałac Czeczów w Kozach swą nazwę zawdzięcza ostatnim właścicielom koziańskiego majątku dworskiego rodzinie Czecz de Lindenwald. Jest jednym z najstarszych budynków na terenie Kóz, wpisanym do Rejestru Zabytków. Jest to obiekt neoklasycystyczny, z półkolistym ryzalitem od północy i dobudowaną kaplicą neogotycką od zachodu. Nie jest znana dokładna data powstania budynku. Przypuszczać należy, że na przełomie XVII i XVIII wieku powstał w tym miejscu barokowy dworek szlachecki. W tym czasie Kozy należały do rodziny Russockich z Brzezia herbu Zadora. Przypuszczalnie zabudowania o charakterze rezydencjonalnym istniały już w tym miejscu w późnym średniowieczu lub we wczesnym okresie nowożytnym. W XVIII wieku wieś Kozy posiadała rodzina Jordanów herbu Trąby z Zakliczyna. Ok. 1839 roku ostatni z koziańskiej linii Jordanów - Karol dokonał znacznej przebudowy koziańskiego dworu. Dobudowano charakterystyczną klatkę schodową i salę balową oraz wykonano kompleskowy wystrój wnętrz. Wokół budynku rządzono ogród w stylu angielskim. Przebudowa pałacu doprowadziła do zadłużenia majątku, który to po śmierci Karola Jordana został sprzedany na licytacji Karolowi Humborgowi z Białej. Ok. 1859 roku Humborg dobudował do pałacu od strony zachodniej kaplicę ewangelicką. Od 1880 roku do II wojny światowej pałac należał do rodziny Czecz de Lindenwald. Po wojnie majątek upaństwowiono a w pałacu zlokalizowano Ośrodek Zdrowia. W 2013 roku zakończył się kompleksowy remont dzięki środkom unijnym. Obecnie pałac użytkowany jest przez miejscowe instytucje kultury.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.