ciekawostki

Oficyny
Przy pałacu znajdują się dwa budynki tzw. oficyny. Pełniły one funkcję mieszkalne dla służby i urzędników dworskich, magazynowe oraz gospodarcze. Oficyna zachodnia powstał początkiem XVIII w. Na jednej z belek konstrukcyjnych w piwnicy widnieje wyryta data 1705. Oficyny w poł. XIX w. przebudowano w stylu neogotyckim, kiedy właścicielem Kóz był Karol Humborg. W budynku oficyny zachodniej mieściły się: pralnia, prasowalnia, magiel, szwalnia oraz piec chlebowy. Mieszkali tu dworscy urzędnicy: administrator, księgowy, leśniczy, nauczyciele. W 1915 roku w czasie pobytu w Kozach ułanów I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego w oficynie zachodniej mieszkała kadra oficerska na czele z dowódcą oddziału rotmistrzem Władysławem Belina-Prażmowskim. W czasie działań wojennych w 1945 roku Armia Czerwona zlokalizowała tu szpital frontowy. W oficynie zachodniej mieszkał miejscowy badacz historii lokalnej i kronikarz Adolf Zuber, które imię nosi dziś Izba Historyczna mieszcząca się w Pałacu Czeczów. Oficyna wschodnia powstała nieco później niż zachodnia jednak również w początkach XVIII w. Na piętrze i na strychu znajdował się spichlerz a na parterze magazyny żywności oraz duża kuchnia dworska, z której potrawy przenoszono do pałacu. Końcem lat 20. XX w. kuchnię z lokalizowano w specjalnie powstałej na ten cel przybudówce pałacowej. Z czasem pomieszczenia oficyny wschodniej przeznaczono na mieszkania dla służby, warsztat ślusarski oraz archiwum. Obecnie w oficynach znajdują się mieszkania komunalne.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.