ciekawostki

Park
Powierzchnia parku wynosi ok. 2 ha. Założony został przez Matyldę i Karola Jordanów w I poł. XIX w. na kanwie wcześniejszego układu geometrycznego. W części południowej zachował się układ osiowy, z dwiema oficynami po bokach, lipową aleją dojazdową i owalnym gazonem z kamienną fontanną z miejscowego piaskowca pośrodku drogi obwodowej. W części północnej duża polana otoczona jest drzewami i stanowi tzw. salon ogrodowy. Drzewostan parku tworzy ok. 480 okazów drzew i krzewów w różnym wieku. Są to m.in.: klony-jawory, lipy, jesiony, graby, dęby, olchy czarne, klony pospolite, buki, wiązy, kasztanowce, robinie oraz tulipanowiec amerykański, jodła kaukaska, jodła koreańska sosna wejmutka oraz platan klonolistny. Platan w 2012 r. otrzymał tytuł „Drzewa roku” w ogólnopolskim konkursie Klubu Gaja a w 2013 r. natomiast w konkursie europejskim uzyskał II miejsce. Wiosną w wielu miejscach parku występuje czosnek niedźwiedzi. Do innych ciekawych elementów należą: dawna lodownia (kopiec w którym przechowywano żywność w warunkach chłodniczych), altana grabowa (koliście nasadzone graby tworzące naturalne miejsce odpoczynku), miejsce po dawnym stawie, pozostałości dawnego muru na obrzeżach parku, naturalny labirynt znajdujący się w miejscu nieistniejących kortów tenisowych. Przez park przepływa potok górski Kozówka, oddzielający mniejszą zachodnią część parku, do której prowadzą dwa mostki. Park jest ogólnodostępny.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.