ciekawostki

Zabudowania dworskie
Oprócz pałacu wraz z oficynami w skład zabudowań dworskich wchodziły także: obora, stajnia, tzw. dom pod zegarem (budynek administracyjny), kuźnia, spichlerz i browar oraz tartak. Obora powstała końcem XVIII w. a końcem XIX w. została przebudowana przez Hermana Czecz, gdzie prowadził on wzorową hodowlę bydła rasy czerwonej – polskiej. W ciągu z oborą kolejnym budynkiem jest tzw. dom pod zegarem. Nazwa wzięła się od niewielkiej wieżyczki w której znajdował się zegar wybijający pełne godziny. Wyznaczał on rytm dziennych prac folwarcznych. W budynku mieszkał zarządca majątku, znajdowały się pomieszczenia administracyjne a w okresie hodowli krów czerwonych – także laboratorium. Pod znajdują się piwnice gdzie przechowywano ziemniaki i buraki pastewne. Ciąg budynków zamykała stajnia dla koni do prac polowych. W sąsiednim budynku mieściła się wozownia oraz kuźnia. W skład zabudowań dworskich wchodził również spichlerz w którym mieścił także browar z magazynami słodowymi. Gdy piwo zaczęto do Kóz sprowadzać koleją, w browarze funkcjonowała jedynie tzw. palarnia, gdzie produkowano spirytus techniczny. Nad browarem górował murowany ceglany komin. Nieopodal spichlerza znajdował się także tartak, gdzie w 1939 r. wojsko polskie zmagazynował amunicję artyleryjską. Nie mogąc jej przetransportować przed nadejściem frontu, postanowiono ją zdetonować na miejscu. Eksplozja nastąpiła 3.09.1939 r. ok. godz. 6.00 rano. Wybuch znacznie uszkodził okoliczne budynki.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.