ciekawostki

Dawny budynek Urzędu Gminy w Kozach
Budynek o dawnym numerze 390 znajduje się przy głównej drodze w kierunku Bielska-Białej. Został wybudowany około 1860 r. przez kupca narodowości żydowskiej o nazwisku Borger. Borger prowadził wypał wapna w Kozach, nieopodal dworskich wapienników. W budynku nr 390 prowadził stołówkę a także wyszynk wódek i piwa. Pod koniec XIX wieku budynek przeszedł na własność gminy Kozy. W okresie austro-węgierskim oraz w dwudziestoleciu międzywojennym mieścił się tu Urząd Gminny, a w poł. lat 30. także odbywała się tu nauka szkolna aż do wybudowania nowej szkoły w 1937 r. W czasie okupacji hitlerowskiej budynek przeszedł generalny remont. Zlikwidowano charakterystyczny drewniany ganek od strony drogi, a wejście i klatkę schodową umiejscowiono po stronie południowej. Po II wojnie światowej w budynku znajdowały się mieszkania oraz dom sióstr Św. Józefa. W latach 1989-2014 swoją siedzibę miała tu Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, która przeniosła się z ciasnych pomieszczeń w Domu Kultury w Kozach. W 1992 r. na poddaszu biblioteka otwarła Izbę Historyczną im. Adolfa Zubera, działającą jako lokalne muzeum gromadzące eksponaty i materiały dotyczące historii Kóz. W okresie funkcjonowania biblioteki w budynku swoją siedzibę miało też Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz. Obecnie obiekt jest własnością prywatną.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.