ciekawostki

Dom Katolicko-Ludowy
Budowę Domu Katolicko-Ludowego rozpoczęto w 1920 r. z inicjatywy Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc”, założonego przed I wojną światową z inicjatyw ks. Stanisława Stojałowskiego. Członkowie „Bratniej Pomocy” zawiązali Komitet Budowy Domu Katolicko - Ludowego w Kozach, przemianowany później na Towarzystwo Domu Katolicko – Ludowego. Na czele tych organizacji wyróżniał się Antoni Furch, odznaczony przez Papieża medalem Bene Merenti. Dom Katolicko-Ludowy ukończono w 1924 r. Na elewacji umieszczono tablice pamiątkowe ku czci ks. Stanisława Stojałowskiego i św. Antoniego Padewskiego. Budynek poświęcił Książę Metropolita Krakowski Dr Adam Stefan Sapieha. Dom stał się siedzibą dla wszystkich organizacji katolickich. Tu kwitło życie kulturalne Kóz. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej wraz z Sodalicją Mariańską Panien wystawiało sztuki teatralne. Przed II wojną światową w Domu Katolicko-Ludowym uruchomiono Kino „Płomień”, dzięki zakupionemu przez Straż Pożarną aparatowi kinowemu. Po II wojnie światowej w budynku uruchomiono stałe Kino „Marzenie”, które działało do 1999 r. Obecnie obiekt użytkuje m.in. Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie”.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.