ciekawostki

Kamienica Tomasza Byrskiego
Secesyjna kamienica z 1908 r. nosiła dawny numer 205. Początkowo w tym miejscu znajdował się niewielki drewniany dom, należący w XIX w. kolejno do rodzin Sablików i Honkiszów. Budynek zakupił w 1880 roku kupiec Tomasz Byrski i w miejscu rozebranego domu drewnianego wybudował w 1895 r. murowany dom parterowy. W posiadanej nieruchomości od 1882 r. Tomasz Byrski prowadził sklep, początkowo pod szyldem Kółka Rolniczego a później na własny rachunek. Sklep Byrskiego stanowił konkurencję dla znajdującego się nieopodal sklepu prowadzonego przez żydowską rodzinę Gronnerów. W 1908 r. Byrski dokonał znacznej rozbudowy, przez co obiekt zyskał kształt okazałej piętrowej kamienicy znany do dziś. Data rozbudowy została umieszczona w chorągiewce stalowego wiatrowskazu, znajdującego się w ozdobnym szczycie elewacji. Oprócz sklepu Tomasz Byrski prowadził również wyszynk wódek, piwa i wina. W niedzielę i dni świąteczne na piętrze kamienicy działała restauracja. Według relacji Adolfa Zubera, w szynku Byrskiego nikt nie mógł nadużyć alkoholu, ponieważ właściciel na to nie pozwalał. Tomasz Byrski był szanowanym mieszkańcem Kóz. Od 1913 roku był prezesem miejscowego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które członkowie rok później zasilili szeregi I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego.
Sklep oraz restaurację rodzina Byrskich prowadziła w tym budynku do 1945 r. Po II wojnie światowej sklep przejęła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.