ciekawostki

Willa Grabowskich
Willę wybudował w 1924 r. Jan Czaderna, administrator Dóbr Kozy. Czaderna zmarł w 1925 r. a willę jako niewykończoną wystawiono na sprzedaż. Obiekt kupił hrabia Józef Grabowski herbu Oksza, gdzie zamieszkał wraz z rodziną. Jego żona Anna była malarką, stąd w domu w Kozach prowadziła swego rodzaju salon artystyczny, goszcząc wielokrotnie artystów, aktorów i ludzi kultury. W obrębie ogrodu willi zlokalizowany był basen kąpielowy oraz kort tenisowy. Hrabia Józef Grabowski pełnił funkcję dyrektora „Związku Rawa” w Katowicach. Hrabia Józef Grabowski był prezesem Związku Strzeleckiego oddział w Kozach. Państwo Grabowscy mieli troje dzieci: córki Joannę (Astrid) i Daisy oraz syna Krzysztofa. W okresie II wojny światowej rodzina Grabowskich znalazła się poza granicami Polski. Krzysztof Grabowski służył w lotnictwie polskim w Wielkiej Brytanii jako strzelec w Dywizjonie Bombowym 301 RAF. Został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Po wojnie oddał się pasji żeglarskiej. W 1959 r. jako pierwszy Polak samotnie przepłynął Atlantyk. W czasie rejsu w 1964 r. jego jacht zaginął w rejonie Trójkąta Bermudzkiego. Imię kpt. Krzysztofa Grabowskiego nosi rondo w na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Kościelnej, Bielskiej i Beskidzkiej w Kozach. Po II wojnie światowej w willi mieścił się posterunek Milicji Obywatelskiej a następnie swoją siedzibę miało Przedszkole Państwowe. Od poł. lat 80. w budynku działa Laboratorium Fotowoltaiczne Polskiej Akademii Nauk, które prowadzi badania nad wykorzystaniem energii słonecznej.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.