ciekawostki

Kościół pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza
Kościół parafialny pw. śś. Szymona i Judy wybudowano w 1901 r. według projektu Karola Steinhofera. Budowy podjęła się firma Karola Korna z Bielska, która zatrudniała murarzy z Kóz. Kościół jest orientowany i powstał na planie krzyża. Stanowi połączenie stylów neogotyckiego i neoromańskiego. Budowa kościoła trwała siedemnaście miesięcy i rozpoczęła się po rozbiórce starej drewnianej świątyni datowanej na pocz. XVI w. Ciężar finansowy budowy był rozłożony równomiernie na wszystkich parafian, czyli na mieszkańców wsi Kozy i Bujaków. Kamień węgielny pod budowę kościoła poświęcono w czasie odpustu na św. Annę w 1900 r.Kościół był pierwotnie pokryty glinianą dachówką, napuszczaną gorącą smołą. Wymiary świątyni to: długość 35 m, szerokość 28 m, wysokość 13 m, wysokość wieży bez krzyża 45 m. Pierwszą polichromię wewnątrz wykonał Antoni Stopa, drugą w 1938 r. Marian Konarski, trzecią w latach 70. prof. Adam Stalony-Dobrzański a czwartą w 2012 r. Maria Osielczak. Główny ołtarz oraz ołtarze boczne wykonał rzeźbiarz i snycerz Władysław Druciak z Krakowa. W ołtarzu głównym znajduje się figura Matki Bożej Koziańskiej, pochodząca z kapliczki pod Panienką. Na elewacji świątyni znajdują się tablice pamiątkowe: z 1910 r. upamiętniająca 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, z 1938 r. z nazwiskami poległych i zmarłych inwalidów wojennych z I wojny światowej, z 1996 r. z nazwiskami ofiar II wojny światowej oraz tablica nagrobna dziedziczki Anieli z Jordanów Gołuchowskiej z 1837 r.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.