ciekawostki

Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego
Starania o budowę kościoła na terenie dzielnicy Kozy-Gaje rozpoczęto na pocz. lat. 90. W 1993 r. ks. bp Tadeusz Rakoczy dokonał poświęcenia placu pod budowę kościoła. Projekt kościoła był gotowy w 1996 r. a prace budowlane rozpoczęto rok później. Wmurowania kamienia węgielnego dokonano w 2000 r. Nowa parafia otrzymała wezwanie Zesłania Ducha Świętego. Swym zasięgiem obejmuje dzielnice Kozy-Gaje i Kozy-Zagroda. Jest to trzecia parafia wyodrębniona z macierzystej parafii Świętych Szymona i Judy w Kozach, zaraz po Bujakowie i Małych Kozach.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.