ciekawostki

Plebania
Okres powstania plebanii datuje się na pocz. XVIII w., jednak w swojej historii była ona kilkukrotnie przebudowywana. Pierwotnie był to prawdopodobnie parterowy budynek z dachem czterospadowym. Końcem XIX w. gdy proboszczem był ks. Józef Błonarowicz rozbudowano plebanię tworząc pokój dla gospodyni i charakterystyczną przeszkloną werandę. W 1926 r. za czasów proboszcza ks. Franciszka Żaka dobudowano kancelarię parafialną. Po II wojnie światowej na plebanii działało Przedszkole „Caritas” prowadzone przez siostry zakonne. W obrębie plebanii zachowała się stara stodoła będąca pozostałością dawnego gospodarstwa plebańskiego, którego łan pola ciągnął się od kościoła aż do granicy wsi w kierunku wschodnim, kończąc się przy granicy z Kęckim Lasem. Naprzeciwko plebanii znajduje się budynek wozowni z końca XVIII w., którego południowa ściana łączy się granicą parku przynależnego do gruntów dworskich. Jest to obiekt murowany, wewnątrz częściowo sklepiony. Pierwotnie dach wozowni kryty był gontem. Obecnie mieści się tam Biblioteka Parafialna. Nieopodal plebanii w 1986 r. oddano do użytku okazały Dom Katechetyczny im. Jana Pawła II, gdzie zlokalizowano sale do katechezy, aulę, klub oraz mieszkania dla wikarych. Obecnie w Dom Katechetyczny użytkuje Przedszkole Niepubliczne. Teren kościoła i plebani oddziela potok Kozówka. Droga z plebanii do kościoła prowadzi przez ostatni zachowany w Kozach dziewiętnastowieczny most kamienny. Naprzeciwko kościoła znajduje się także wikarówka wybudowana końcem lat 20. XX w. a rozbudowano w 1982 r., tworząc w niej także dom dla Sióstr Józefitek pracujących w parafii.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.