ciekawostki

Cmentarz parafialny
Pierwotnym miejscem pochówku parafian ze wsi Kozy i Bujaków był teren wokół starego drewnianego kościoła. W poł. XIX w. wraz ze wzrostem liczby mieszkańców wsi oraz licznymi śmiertelnymi epidemiami, panującymi w tamtym okresie, dotychczasowy cmentarz okazał się niewystarczający. Ok. 1860 r. Gmina Kozy wykupiła grunt od rolnika Laska, na którym to terenie urządzono nowy cmentarz. W latach 20. XX w. teren cmentarza przeszedł na własność parafii. W tym samym okresie stworzono również niewielki cmentarz komunalny, gdzie chowano zmarłych wyznań i religii. W 1967 r. w czasie robót niwelacyjnych pod cmentarz komunalny, odkryto setki grobów. Był to tzw. cmentarz choleryczny z I poł. XIX w. Najstarszym nagrobkiem na koziańskim cmentarzu jest grób ks. Augustyna Brożka z 1866 r. Centralnym punktem cmentarza parafialnego jest kaplica rodowa Czeczów a także kamienny krzyż erekcyjny. Na cmentarzu parafialnym spoczywają m.in. ks. Franciszek Żak, kapłan, który udzielił chrztu św. Karolowi Wojtyle, kpt. Aleksander Kunicki, oficer kontrwywiadu AK, organizator zamachu na Franza Kutscherę, por. Adolf Staszkiewicz, legionista, poległy w wojnie polsko-bolszewickiej czy chor. Ignacy Piznal, legionista, żołnierz WP i AK, zesłaniec Workuty.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.