ciekawostki

Stara remiza OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach powstała w 1890 r. Początkowo sprzęt gaśniczy strażacy przechowywali w zabudowania gospodarczych dworu barona Hermana Czeczam, jednego z inicjatorów powstanie OSP. Pierwszą remizę (strażnicę) wybudowano w 1901 r., a w 1904 r. zakupiono pierwszą konną sikawkę. W 1937 r. Straż wzbogaciła się o projektor kinowy zasilany agregatem spalinowym, który zainstalowano w budynku Domu Katolicko-Ludowego. Stara remiza służyła OSP do 1966 r., kiedy to oddano do użytku nową remizę. Stary budynek przeszedł w użytkowanie Gminnej Spółdzielni z przeznaczenie na sklep meblowy i elektryczny.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.