ciekawostki

Przedszkole
Obecny budynek tzw. „starego przedszkola” to wybudowana w 1876 r. Szkoła Ludowa. Jak na realia dziewiętnastowiecznej galicyjskiej wsi był to budynek duży, piętrowy, murowany z trzema dużymi klasami i mieszkaniem dla kierownika szkoły. Koszt budowy pokryła Gmina Kozy, obszar dworski oraz Wysoka C.K. Rada Szkolna. W początkowej fazie wznoszenia budynku w fundamentach zamurowano kamień węgielny, którym była puszka z okolicznościowym listem, bieżącymi gazetami i kilkoma monetami z danego roku. W tym okresie kierownikiem szkoły i nauczycielem był pochodzący z Żywca Jan Włodyga w pełni oddany swojej pracy nauczyciel. Włodyga oprócz realizowania podstawowego programu nauczania prowadził zajęcia z pszczelarstwa i sadownictwa, organizował pogadanki dla dorosłych, brał udział w sympozjach, zjazdach i wiecach. Zorganizował w budynku szkoły Czytelnię Ludową do której sprowadzał książki i czasopisma. Kilka lat wcześnie ponad 200. uczniów uczęszczało do ciasnej i zawilgoconej sali budynku organistówki, która znajdowała naprzeciwko dzisiejszego budynku „starego przedszkola” (Plac Ks. Karola Kochaja). W budynku Szkoły Ludowej Przedszkole rozpoczęło działalność dopiero w 1949 r. Po 8. latach Przedszkole Państwowe umiejscowiono w Willi Grabowskich, gdzie działało do 1962 r. Po wybudowaniu szkoły „tysiąclatki” Przedszkole powróciło do budynku starej szkoły, gdzie funkcjonuje do dziś, a od 2018 r. jako drugi budynek po otwarciu Przedszkole w nowej siedzibie przy ul. Akacjowej.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.