ciekawostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozach
W poł. lat 30. XX w. borykano się z brakiem miejsca w istniejącym budynku dawnej Szkoły Ludowej. Dzieci uczyły się także w starej organistówce oraz części budynku Urzędu Gminnego. Zawiązano komitet budowy szkoły. Gospodarze dysponujący furmankami zaczęli zwozić żwir, piasek oraz kamień. Do budowy szkoły przystąpiono w czerwcu 1935 r. Z racji wysokiego bezrobocia i panującej biedy mieszkańcy zamiast składek oferowali pracę na budowie. Codziennie na budowie szkoły pracowało po kilkadziesiąt osób. W dniu 1 września 1935 r. odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego, którego dokonał miejscowy proboszcz ks. Franciszek Żak. W listopadzie 1935r. były już mury gotowe i rozpoczęto budowę konstrukcji dachu. W 1936 r. budynek wykańczano wewnątrz. 18 stycznia 1937 r. rozpoczęła się nauka w nowej szkole. Funkcjonowanie nowej szkoły w Kozach przerwał wybuch wojny. Budynek zajął okupant hitlerowski z przeznaczeniem na szkołę dla dzieci niemieckich. Po II wojnie światowej mając w planie budowę kolejnego budynku szkolnego, dokonano podziału wsi na rejony, tworząc równocześnie dwie szkoły nr 1 i nr 2 w jednym budynku. Sytuacja ta trwał do zakończenia budowy szkoły „tysiąclatki”. Od 1973 r. działała w Kozach Zbiorcza Szkoła Gminna z podziałem na klasy I-IV w budynku Szkoły nr 1 i klasy V-VIII w Szkole nr 2. Ten podział utrzymał się do 1993 r. W tym samym roku otwarto w Kozach Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w dobudowanej części i na poddaszu Szkoły nr 1.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.