ciekawostki

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kozach
Końcem lat 50. XX w. Kozy zostały objęte planem budowy szkoły tysiąclecia, w ramach akcji „Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”. W ramach Ogólnopolskiego Komitetu Budowy Szkół fundatorem Tysiąclatki w Kozach został Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Katowicach. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły wiosną 1960 r. W listopadzie1962 r. nowa szkoła „tysiąclatka” była już gotowa. Otwarcia szkoły dokonał ówczesny I sekretarz KW PZPR Edward Gierek. Koszt budowy szkoły wyniósł 8 milionów złotych. Przy szkole wybudowano równocześnie piętrowy dom nauczyciela. Nowa szkoła posiadała 11 sal lekcyjnych, 1 pracownię fizyczno-chemiczną, 1 pracownię biologiczną, 1 salę gimnastyczną, 1 aulę, 2 pracownie do zajęć praktyczno-technicznych, 1 świetlicę z zapleczem, mieszkania dla kierownika i dla stróża. Szkole nadano imię Stanisława Staszica. W 1989 r. z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 odsłonięto obelisk upamiętniający poległych mieszkańców Kóz w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939-1945. W wyniku reformy edukacji w 1999 r. w Szkole Podstawowej nr 2 utworzono Gimnazjum im. Jana Pawła II. Gimnazjum zlokalizowano w dobudowanej części od strony północnej i dodatkowym nadbudowanym piętrze. Gimnazjum uległo likwidacji w wyniku reformy z 2017 r. Do części szkoły po Gimnazjum przeniesiono Liceum Ogólnokształcące z budynku Szkoły Podstawowej nr 1.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.