ciekawostki

Kamieniołom piaskowców lgockich
Ze względu na położenie w podgórskim terenie na zboczu Beskidu Małego, w Kozach od wieków pozyskiwano kamień do różnych celów, głównie budowlanych. Pierwszy kamieniołom działający na skalę przemysłową powstał w dzielnicy Małe Kozy w II poł. XIX w. Do wydobycia kamienia sprowadzono włoskich jeńców. Kamieniołom na zboczu Hrobaczej Łąki uruchomiono w latach 1910-1912. Zakład produkował kamień drogowy o wytrzymałości na zgniatanie 2100 kg na 1 cm2. W wyposażeniu znalazły się dwie tłuczarki typu Johan Kopf „Canada” Wiedeń, jedna lokomobila Lanz 45 KM z 1912 roku, zbudowano kolejkę linową długości 2510 m aż do stacji kolejowej Kozy. Kolejka przewoziła urobek do pocz. lat 80. XX w. Później kamień transportowano samochodami ciężarowymi. Kamieniołom zatrudniał w okresie międzywojennym 280 osób. W latach 60. 150 osób. Produkcja dzienna wynosiła dawniej 200 ton, w latach 60. ok. 150 ton kamienia. Pierwszym kierownikiem kamieniołomu był Andrzej Rozmiarek zarządca dóbr Czeczów a administracja mieściła się w zabudowania dworskich. Około 1921 r. kamieniołom został sprzedany Powiatowemu Zarządowi Drogowemu w Białej. Kamieniołom eksploatowano do pocz. lat 90. XX w. Obecnie jest nieczynnym wyrobiskiem z licznymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Atrakcją jeszcze sztuczny staw powstały po wydobyciu urobku i natrafieniu na źródło. Teren kamieniołomu jest własnością Gminy Kozy. Organizowane są tam imprezy kulturalne i sportowe.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.