ciekawostki

Przystanek kolejowy Kozy Zagroda
Po II wojnie światowej postanowiono utworzyć przystanek kolejowy w części Kóz oddalonej o ok. 3 km na wschód od centrum miejscowości. Dzięki pracy społecznej i ofiarności mieszkańców końcem lat 40. rozpoczęto budowę przystanku, którą prowadzono bardzo intensywnie m.in. rozładowywano nocne pociągi z materiałami budowlanymi, aby umożliwić przejazd następnym połączeniom. Budowę ukończono w lutym 1949 r. Przystanek otrzymał nazwę KOZY-ZAGRODA, która do tej pory nie funkcjonowała w tradycyjnym nazewnictwie miejscowych przysiółków. Nazwa ZAGRODA z czasem się przyjęła. Budynek rozebrano w 2016 r.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.