ciekawostki

Restauracja i rozlewnia piwa Franciszka Hołuja
Dom numer 443 został wybudowany w 1907 r. przez Franciszka Hołuja (1871-1927), propinatora dworskiego (urzędnik odpowiedzialny za produkcję i sprzedaż alkoholu), restauratora i lokalnego przedsiębiorcę. Franciszek Hołuj był prezesem Związku Weteranów oraz działaczem Stowarzyszenia Gimnastycznego „Sokół”. F. Hołuj początkowo pracował jako dworski propinator w karczmie „Pod koniem”. W 1910 r. otwarł własną rozlewnię piwa Żywieckiego oraz restaurację, które działały do okresu powojennego (restauracja do 1946 r. a rozlewnia i fabryka wody sodowej do 1947 r.). Rozlewnia piwa była oficjalnym przedstawicielstwem Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu. Piwo do Kóz sprowadzano koleją. W rozlewni piwo trafiało do oryginalnych butelek o pojemności od 0,5 do 1 litra. Butelki produkowane dla firmy Hołuja oznaczone były nazwiskiem właściciela i nazwą miejscowości. Rozlewnia w Kozach obsługiwała odbiorców także w Bujakowie, Pisarzowicach, Starej Wsi, Hecznarowicach, Wilamowicach i Hałcnowie. Oprócz restauracji F. Hołuj prowadził również produkcję wody sodowej oraz fabrykę wstążek do pakowania „SOLO”. Po jego śmierci rodzinną działalność przejął syn F. Hołuja Stefan. W budynku miał swoją siedzibę Związek Weteranów założony w 1905 r., którego prezesem był F. Hołuj oraz Stowarzyszenie Byłych Wojskowych.
3 maja 1946 r. córka F. Hołuja Janina Duźniak zapoczątkowała w domu nr 443 działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.