ciekawostki

Karczma na Flakach
Karczma przy granicy z Bujakowem powstał na miejscu dawnych drewnianych zabudowań w 1828 r. Do karczmy przynależała wielka murowana stodoła, przeznaczona dla nocujących koni i zaprzęgów. Była ona o kilkanaście metrów dłuższa lecz została skrócona. Istnieją dwa tłumaczenia charakterystycznej nazwy „Flaki”: w karczmie podawania smaczne flaki lub bójka w karczmie zakończyła się rozcięciem brzucha jednego z awanturników. Przy karczmie prowadzona była kuźnia a także mieszkali pracownicy dworscy. Pierwsze wzmianki o karczmie pochodzą już z 1777 r., kiedy to zapewne była jeszcze budynkiem drewnianym. Karczmarzami „Na Flakach” byli: rodzina Szlachciców, Józef Byrski z żoną Marią, Maciej Westwalowicz, Wojciech Piwowarczy, Antoni Kozierowski, Salamon Popper, Jan Myrta, Jakób Radek, Paweł Bałaż (Węgier) oraz Ignacy Matyja. W 1911 r. dwór sprzedał karczmę Franciszkowi Gabrysiowi z Bielan, który od 20. lat był ekonomem dworskim w Kozach. Karczma „Na Flakach” była czynna do 1942 r. Po II wojnie światowej w karczmie zlokalizowany był sklep Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Karczma posiada charakterystyczne wejście z miejscami do siedzenie po obu stronach drzwi oraz datę budowy umieszczoną nad głównymi drzwiami. Karczma „Na Flakach” jest jedną z trzech dużych karczm dworski jakie działały w Kozach na odcinku drogi „cesarki”.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.