ciekawostki

Przystanek kolejowy Krzemionki
Przystanek kolejowy Krzemionki znajduje się na linii kolejowej nr 117 Bielsko-Biała Główna – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, powstałej w 1888 r. jako część jako część austriackiej Kolei Miast Śląskich i Galicyjskich. Administracyjnie przystanek znajduje się w obszarze miasta Bielska-Białej. Powstał w 1950 r. z inicjatywy mieszkańców obszaru Małych Kóz, Krzemionek oraz części Hałcnowa i Lipnika ze względu na znaczne oddalenie tych dzielnic od stacji Kozy. Grunt pod przystanek ofiarowała nieodpłatnie rodzina Hermów. Zawiązany piętnastoosobowy Komitet Budowy Przystanku zebrał fundusze ze składek i imprez zorganizowanych na ten cel. Jesienią oddano do użytku przystanek wraz z budynkiem, w którym zlokalizowana była kasa biletowa i poczekalnia oraz niewielkie mieszkanie służbowe. Praca przy budowie wykonywana społecznie postępowała szybko i trwała dniem i nocą. Rozpoczęto pracę przy budowie przystanku 25 maja 1950 r. i już po 4 miesiącach w dniu 15 października 1950 r. nastąpiło uroczyste otwarcie przystanku kolejowego, który nadano nazwę Krzemionki od nazwy przysiółka. Pierwszy pociąg na przystanek wjechał o godz. 11:07. Budynek przystanku ze względu na zły stan techniczny rozebrano w 2005 r. Pozostał jedynie jednotorowy peron. Obecnie ruch pasażerski na przystanku jest znikomy a w 2017 r. odnotowywano go na poziomie od 0 do 9 osób. Obecnie na trasie kursuje dziennie 7 par pociągów osobowych.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.