ciekawostki

Budynek LKS-u „Orzeł”
Początki zorganizowanych form uprawiania sportu w Kozach sięgają pocz. XX w., kiedy działało gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W dwudziestoleciu międzywojennym działalność sportowa skupiała się wokół Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Orły”. Po II wojnie światowej już wiosną 1945 r. powołany został do życia Robotniczy Klub Sportowy. W 1946 r. decyzją władz rozwiązano RKS i utworzono klub sportowy Włókniarz, jako filię klubu z Bielska. W 1955 r. powołano Ludowy Zespół Sportowy w Kozach. LZS utworzył boisko sportowe w rejonie Folwarku. W 1962 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Boiska Sportowego. Uroczyste oddanie do użytku boiska w centrum Kóz z niewielkim zapleczem odbyło się w lipcu 1966 r. Osiągane wyniki sportowe stały się podstawą wystąpienia do władz o nadanie klubowi nazwy Orzeł. Odtąd klub prowadził działalność pod nazwą LKS Orzeł Kozy. W lutym 1981 r. utworzono przy klubie Zakład Remontowo Budowlany, który pomagał pozyskiwać środki finansowe na działalność statutową. W okresie działalności ZRB z uzyskanych środków finansowych wybudowano boisko asfaltowe do gier zespołowych. W 1985r. przystąpiono do modernizacji i nadbudowy pawilonu sportowego. W ramach LKS działały sekcje: piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, brydża sportowego, siatkówki dziewcząt, turystycznej, lekkoatletycznej, strzeleckiej. W 1987 r. oddano do użytku rozbudowany Pawilon Sportowy.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.