ciekawostki

Posterunek żandarmerii austriacko–węgierskiej
Od 1778 r. dom nr 45 należał do rodziny Komęderów aż do 1881 r. W latach 1881-1896 działał tu wyszynk piwa i wódek prowadzony przez dzierżawców narodowości żydowskiej Dawida Grauera i Adolfa Körbla. Budynek nr 45 razem z sąsiednimi tworzy wspólne podwórze zwane zwyczajowo „Placem Szlagorów”. W domu nr 45 w czasach austro-węgierskich mieścił się posterunek żandarmerii. Znane są nazwiska żandarmów pracujących w tamtym czasie w Kozach. W 1889 r. żandarmem był Alojzy Kryż, w 1890 r. Jan Reguła, w 1901 r. Karol Kolner – komendant posterunku. W budynku tym przyszli na świat dwaj synowie żandarma Jana Reguły i Leokadii z domu Kratochwil – Romuald i Edward. Jeszcze końcem XIX w. Jan Reguła wraz rodziną przeprowadził się do Nowego Sącza. Jego syn Romuald (ur. w 1894 r.) był wybitnym sądeckim malarzem, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Teodora Axentowicza i Wojciecha Weissa. Od 1919 r. pracował jako nauczyciel rysunku w szkołach w Nowym Sączu. W 1925 r. wyjechał do Wiednia, a w latach 1926-1927 przebywał w Paryżu. W 1947 r. przeprowadził się do Krakowa, gdzie nadal pracował jako pedagog w Technikum Rzemiosła Odzieżowego i Technikum Mechanicznym, a od 1950 r. w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych. Jego rok młodszy brat Edward (ur. w 1895 r.) służył w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego a po I wojnie światowej w Wojsku Polskim jako kapitan w 6. Pułku Artylerii Ciężkiej. W 1940 r. został zamordowany w Charkowie.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.